Трстеник

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 01.02.2013

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Трстеник
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 1735
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 3967
Укупно % 43.74
Обухват Трстеник
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су тестиране (урађен РА) 1735
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 3967
Укупно % 43.74
Одзив Трстеник
Број осигураника и осталих грађана (жена), које су тестиране (урађен РА) 1735
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 1735
Укупно % 100.00
Проценат присуства премалигних промена Трстеник
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 2
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 1735
Укупно % 0.12
Проценат присуства карцинома Трстеник
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 1735
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака