Крагујевац

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 31.01.2013

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Крагујевац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 4367
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 18131
Укупно % 24.09
Обухват Крагујевац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су тестиране (урађен РА) 3638
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 18131
Укупно % 20.07
Одзив Крагујевац
Број осигураника и осталих грађана (жена), које су тестиране (урађен РА) 3638
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 4367
Укупно % 83.31
Проценат присуства премалигних промена Крагујевац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 409
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 3638
Укупно % 11.24
Проценат присуства карцинома Крагујевац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 1
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 3638
Укупно % 0.03

Канцеларија за скрининг рака