Вождовац

Резултати скрининга карцинома рака грлића материце за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Дом здравља укључен у скрининг програм: 20.12.2012

Циклус скрининга: 2016

Покривеност позивима Вождовац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 6722
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (25-64 година) 16297
Укупно % 41.25
Обухват Вождовац
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су тестиране (урађен РА) 1325
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена, од (25-64 година) 16297
Укупно % 8.13
Одзив Вождовац
Број осигураника и осталих грађана (жена), које су тестиране (урађен РА) 1325
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе жена, које су позване да учествују у скринингу 6722
Укупно % 19.71
Проценат присуства премалигних промена Вождовац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са премалигном променом (интраепителном променом) 12
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 1325
Укупно % 0.91
Проценат присуства карцинома Вождовац
Број осигураника и осталих грађана (жена) са инвазивним карциномом 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су тестиране (урађен РА) 1325
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака