Kragujevac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 31.01.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 4367
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 18131
Ukupno % 24.09
Obuhvat Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 3638
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 18131
Ukupno % 20.07
Odziv Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 3638
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 4367
Ukupno % 83.31
Procenat prisustva premalignih promena Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 409
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3638
Ukupno % 11.24
Procenat prisustva karcinoma Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3638
Ukupno % 0.03

Kancelarija za skrining raka