Knić

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Knić
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 853
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2569
Ukupno % 33.20
Obuhvat Knić
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 627
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2569
Ukupno % 24.41
Odziv Knić
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 627
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 853
Ukupno % 73.51
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Knić
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 0
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 56
Ukupno % 0.00
Procenat prisustva karcinoma Knić
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 627
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka