Voždovac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 6722
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 16297
Ukupno % 41.25
Obuhvat Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 1325
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 16297
Ukupno % 8.13
Odziv Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 1325
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6722
Ukupno % 19.71
Procenat prisustva premalignih promena Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 12
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 1325
Ukupno % 0.91
Procenat prisustva karcinoma Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 1325
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka