ЗЈЗ Крушевац

Резултати скрининга карцинома рака дебелог црева за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1950
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 23196
Укупно % 8.41
Обухват Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1927
Укупан број регистрованих осигураника и осталих грађана у циљној групи (од 50-74 година) 23196
Укупно % 8.31
Одзив Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1927
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе, који су позвани да учествују у скринингу 1950
Укупно % 98.82
Проценат особа са позитивним ФОБТ који су урадили колоноскопију Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана којима је урађена колоноскопија 17
Број осигураника и осталих грађана којима је ФОБТ позитиван 24
Укупно % 70.83
Проценат присуства карцинома Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана са патохистолошки потврђеним карциномом 2
Број осигураника и осталих грађана који су у ДЗ доставили ФОБТ 1927
Укупно % 0.10

Канцеларија за скрининг рака