Novi Bečej

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.10.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 2086
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 2304
Ukupno % 90.54
Obuhvat Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 826
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 2304
Ukupno % 35.85
Odziv Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 826
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2086
Ukupno % 39.60
Procenat prisustva premalignih promena Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 4
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 826
Ukupno % 0.48
Procenat prisustva karcinoma Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 826
Ukupno % 0.24

Kancelarija za skrining raka