Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 12183
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 12208
Ukupno % 99.80
Obuhvat Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 3873
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 12208
Ukupno % 31.73
Odziv Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 3873
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 12183
Ukupno % 31.79
Procenat prisustva premalignih promena Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 37
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3873
Ukupno % 0.96
Procenat prisustva karcinoma Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3873
Ukupno % 0.05

Kancelarija za skrining raka