Čukarica

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 6263
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 18838
Ukupno % 33.25
Obuhvat Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 4434
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 18838
Ukupno % 23.54
Odziv Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 4434
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6263
Ukupno % 70.80
Procenat prisustva premalignih promena Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 8
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 4434
Ukupno % 0.18
Procenat prisustva karcinoma Čukarica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 4434
Ukupno % 0.05

Kancelarija za skrining raka