Ukupno svi:

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program:

Ciklus skrininga:

Pokrivenost pozivima Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 122777
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 217982
Ukupno % 56.32
Obuhvat Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 76609
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 217982
Ukupno % 35.14
Odziv Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 76609
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 122777
Ukupno % 62.40
Procenat prisustva premalignih promena Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 665
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 76609
Ukupno % 0.87
Procenat prisustva karcinoma Ukupno svi:
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 28
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 76609
Ukupno % 0.04

Kancelarija za skrining raka