Užice

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Užice
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 7259
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 7983
Ukupno % 90.93
Obuhvat Užice
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 2091
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 7983
Ukupno % 26.19
Odziv Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 2091
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 7259
Ukupno % 28.81
Procenat prisustva premalignih promena Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 2091
Ukupno % 0.10
Procenat prisustva karcinoma Užice
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 2091
Ukupno % 0.05

Kancelarija za skrining raka