Palilula

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 5672
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 18165
Ukupno % 31.22
Obuhvat Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 3138
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 18165
Ukupno % 17.27
Odziv Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 3138
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5672
Ukupno % 55.32
Procenat prisustva premalignih promena Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3138
Ukupno % 0.00
Procenat prisustva karcinoma Palilula
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 3138
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka