Pirot

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 03.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 5378
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 5378
Ukupno % 100.00
Obuhvat Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 2619
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 5378
Ukupno % 48.70
Odziv Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 2619
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5378
Ukupno % 48.70
Procenat prisustva premalignih promena Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 14
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 2619
Ukupno % 0.53
Procenat prisustva karcinoma Pirot
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 5
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 2619
Ukupno % 0.19

Kancelarija za skrining raka