Sremska Mitrovica

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.05.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 5900
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 7681
Ukupno % 76.81
Obuhvat Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 4211
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 7681
Ukupno % 54.82
Odziv Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 4211
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5900
Ukupno % 71.37
Procenat prisustva premalignih promena Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 114
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 4211
Ukupno % 2.71
Procenat prisustva karcinoma Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 4211
Ukupno % 0.02

Kancelarija za skrining raka