Aranđelovac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su pozvane da učestvuju u skrinigu 1835
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena (25-64 godina) 4543
Ukupno % 40.39
Obuhvat Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe (žena), koje su testirane (urađen RA) 1267
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi žena, od (25-64 godina) 4543
Ukupno % 27.89
Odziv Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena), koje su testirane (urađen RA) 1267
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1835
Ukupno % 69.05
Procenat prisustva premalignih promena Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 1267
Ukupno % 0.00
Procenat prisustva karcinoma Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 3
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen RA) 1267
Ukupno % 0.24

Kancelarija za skrining raka