Sremska Mitrovica

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.05.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5900
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 7681
Ukupno % 76.81

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4211
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 7681
Ukupno % 54.82

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4211
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 5900
Ukupno % 71.37

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 114
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4211
Ukupno % 2.71

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Sremska Mitrovica
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 4211
Ukupno % 0.02

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka