Požarevac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2730
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 7199
Ukupno % 37.92

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1532
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 7199
Ukupno % 21.28

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1532
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 2730
Ukupno % 56.12

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 5
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1532
Ukupno % 0.33

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Požarevac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1532
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka