Valjevo

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 7152
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 9062
Ukupno % 78.92

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1848
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 9062
Ukupno % 20.39

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1848
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 7152
Ukupno % 25.84

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1848
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1848
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka