Trstenik

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1735
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 3967
Ukupno % 43.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1735
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 3967
Ukupno % 43.74

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1735
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1735
Ukupno % 100.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 2
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1735
Ukupno % 0.12

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Trstenik
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1735
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka