Niš

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 18.02.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Niš
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 10512
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 25860
Ukupno % 40.65

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7792
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 25860
Ukupno % 30.13

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7792
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 10512
Ukupno % 74.12

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7792
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Niš
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 7792
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka