Voždovac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6722
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 16297
Ukupno % 41.25

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1325
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 16297
Ukupno % 8.13

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1325
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 6722
Ukupno % 19.71

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 12
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1325
Ukupno % 0.91

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Voždovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1325
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka