Aranđelovac

Rezultati skrininga karcinoma raka grlića materice za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1835
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 4543
Ukupno % 40.39

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Obuhvat Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1267
Ukupan broj osiguranika i ostalih građana u cilјnoj grupi žena (25-64 godina) 4543
Ukupno % 27.89

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Odziv Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1267
Broj osiguranika i ostalih građana iz cilјne grupe žena, koje su pozvane da učestvuju u skriningu 1835
Ukupno % 69.05

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva premalignih promena Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa premalignom promenom (intraepitelnom promenom) 0
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1267
Ukupno % 0.00

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Procenat prisustva karcinoma Aranđelovac
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) sa invazivnim karcinomom 3
Broj osiguranika i ostalih građana (žena) koje su testirane (urađen Papanikolau test) 1267
Ukupno % 0.24

Grafički prikaz u obliku pite je interaktivan, koristite levi i desni taster miša kad ste na “Piti”

Kancelarija za skrining raka