ГЗЈЗ Београд

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 34363
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 83328
Укупно % 41.24
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 11849
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 83328
Укупно % 14.22
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 11849
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 34363
Укупно % 34.48
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 1067
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 11849
Укупно % 9.00
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 88
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 11849
Укупно % 0.74

Канцеларија за скрининг рака