ИЗЈЗ Крагујевац

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 1400
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 14883
Укупно % 9.41
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 950
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 14883
Укупно % 6.38
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 950
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 1400
Укупно % 67.86
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 65
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 950
Укупно % 6.84
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 950
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака