ЗЈЗ Лесковац

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 11024
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 11024
Укупно % 100.00
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 2892
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 11024
Укупно % 26.23
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 2892
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 11024
Укупно % 26.23
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 784
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 2892
Укупно % 27.11
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 6
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 2892
Укупно % 0.21

Канцеларија за скрининг рака