ЗЈЗ Шабац

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 10890
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 16094
Укупно % 67.66
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 4032
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 16094
Укупно % 25.05
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 4032
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 10890
Укупно % 37.02
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 299
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 4032
Укупно % 7.42
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 4
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 4032
Укупно % 0.10

Канцеларија за скрининг рака