ЗЈЗ Сремска Митровица

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 8332
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 10939
Укупно % 76.17
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 3035
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 10939
Укупно % 27.74
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 3035
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 8332
Укупно % 36.43
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 198
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 3035
Укупно % 6.52
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 14
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 3035
Укупно % 0.46

Канцеларија за скрининг рака