ЗЈЗ Краљево

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 1165
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 15654
Укупно % 7.44
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 629
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 15654
Укупно % 4.02
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 629
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 1165
Укупно % 53.99
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 33
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 629
Укупно % 5.25
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 629
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака