ЗЈЗ Зајечар

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 4230
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 4954
Укупно % 85.39
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1651
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 4954
Укупно % 33.33
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1651
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 4230
Укупно % 39.03
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 142
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1651
Укупно % 8.60
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 20
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1651
Укупно % 1.21

Канцеларија за скрининг рака