ЗЈЗ Панчево

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 2181
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 9917
Укупно % 21.99
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1248
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 9917
Укупно % 12.58
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1248
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 2181
Укупно % 57.22
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 33
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1248
Укупно % 2.64
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 1
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1248
Укупно % 0.08

Канцеларија за скрининг рака