ЗЈЗ Ћуприја

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 2508
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 2550
Укупно % 98.35
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 969
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 2550
Укупно % 38.00
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 969
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 2508
Укупно % 38.64
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 202
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 969
Укупно % 20.85
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 0
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 969
Укупно % 0.00

Канцеларија за скрининг рака