ЗЈЗ Ваљево

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 6662
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 7459
Укупно % 89.31
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1061
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 7459
Укупно % 14.22
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1061
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 6662
Укупно % 15.93
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 114
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1061
Укупно % 10.74
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 12
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1061
Укупно % 1.13

Канцеларија за скрининг рака