Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 128845
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 309042
Укупно % 41.69
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 49583
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 309042
Укупно % 16.04
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 49583
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 128845
Укупно % 38.48
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 4225
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 49583
Укупно % 8.52
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 185
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 49583
Укупно % 0.37

Канцеларија за скрининг рака