ЗЈЗ Пожаревац

Резултати скрининга карцинома рака дојке за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Покривеност позивима Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринингу 4293
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 14381
Укупно % 29.85
Обухват Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1899
Укупан број осигураника и осталих грађана у циљној групи жена (50-69 година) 14381
Укупно % 13.20
Одзив Укупно сви:
Број осуграника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1899
Број осигураника и осталих грађана из циљне групе (жена), које су позване да учествују у скринигу 4293
Укупно % 44.23
Проценат позитивних мамографских налаза Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са позитивним мамографским налазом 111
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1899
Укупно % 5.85
Проценат присуства малигних промена Укупно сви:
Број осигураника и осталих грађана (жена) са потврђеном дијагнозом малигних промена 13
Број осигураника и осталих грађана (жена) које су урадиле мамографију (тестиране) 1899
Укупно % 0.68

Канцеларија за скрининг рака