Sečanj

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sečanj
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1427
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2529
Ukupno % 56.43
Obuhvat Sečanj
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1087
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2529
Ukupno % 42.98
Odziv Sečanj
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1087
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1427
Ukupno % 76.17
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Sečanj
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 53
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 113
Ukupno % 46.90
Procenat prisustva karcinoma Sečanj
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1087
Ukupno % 0.18

Kancelarija za skrining raka