Bojnik

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2015

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Bojnik
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 919
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 1835
Ukupno % 50.08
Obuhvat Bojnik
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 324
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 1835
Ukupno % 17.66
Odziv Bojnik
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 324
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 919
Ukupno % 35.26
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Bojnik
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 1
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 4
Ukupno % 25.00
Procenat prisustva karcinoma Bojnik
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 324
Ukupno % 0.31

Kancelarija za skrining raka