Kosjerić

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kosjerić
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 899
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2276
Ukupno % 39.50
Obuhvat Kosjerić
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 648
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 2276
Ukupno % 28.47
Odziv Kosjerić
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 648
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 899
Ukupno % 72.08
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Kosjerić
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 10
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 12
Ukupno % 83.33
Procenat prisustva karcinoma Kosjerić
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 648
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka