Medveđa

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Medveđa
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 779
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 1281
Ukupno % 60.81
Obuhvat Medveđa
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 216
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 1281
Ukupno % 16.86
Odziv Medveđa
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 216
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 779
Ukupno % 27.73
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Medveđa
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 6
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 17
Ukupno % 35.29
Procenat prisustva karcinoma Medveđa
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 216
Ukupno % 0.46

Kancelarija za skrining raka