Leskovac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 364
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 25377
Ukupno % 1.43
Obuhvat Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 364
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 25377
Ukupno % 1.43
Odziv Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 364
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 364
Ukupno % 100.00
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 9
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 67
Ukupno % 13.43
Procenat prisustva karcinoma Leskovac
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 364
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka