Kragujevac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2933
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 32550
Ukupno % 9.01
Obuhvat Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2140
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 32550
Ukupno % 6.57
Odziv Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2140
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 2933
Ukupno % 72.96
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 15
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 101
Ukupno % 14.85
Procenat prisustva karcinoma Kragujevac
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2140
Ukupno % 0.19

Kancelarija za skrining raka