Valjevo

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.05.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1615
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 16926
Ukupno % 9.54
Obuhvat Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2351
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 16926
Ukupno % 13.89
Odziv Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2351
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1615
Ukupno % 145.57
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 40
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 98
Ukupno % 40.82
Procenat prisustva karcinoma Valjevo
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 2351
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka