Zemun & Surčin

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1383
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 35756
Ukupno % 3.87
Obuhvat Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1355
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 35756
Ukupno % 3.79
Odziv Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1355
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1383
Ukupno % 97.98
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 70
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 109
Ukupno % 64.22
Procenat prisustva karcinoma Zemun & Surčin
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 15
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1355
Ukupno % 1.11

Kancelarija za skrining raka