Sopot

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Sopot
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 449
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3735
Ukupno % 12.02
Obuhvat Sopot
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 394
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3735
Ukupno % 10.55
Odziv Sopot
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 394
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 449
Ukupno % 87.75
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Sopot
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 20
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 38
Ukupno % 52.63
Procenat prisustva karcinoma Sopot
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 4
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 394
Ukupno % 1.02

Kancelarija za skrining raka