Doljevac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 08.04.2013

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Doljevac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 625
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3182
Ukupno % 19.64
Obuhvat Doljevac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 478
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3182
Ukupno % 15.02
Odziv Doljevac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 478
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 625
Ukupno % 76.48
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Doljevac
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 0
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 14
Ukupno % 0.00
Procenat prisustva karcinoma Doljevac
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 478
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka