Kruševac

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.01.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1950
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 23196
Ukupno % 8.41
Obuhvat Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1927
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 23196
Ukupno % 8.31
Odziv Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1927
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1950
Ukupno % 98.82
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 17
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 24
Ukupno % 70.83
Procenat prisustva karcinoma Kruševac
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 1927
Ukupno % 0.10

Kancelarija za skrining raka