Novi Bečej

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 926
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4449
Ukupno % 20.81
Obuhvat Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 656
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 4449
Ukupno % 14.74
Odziv Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 656
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 926
Ukupno % 70.84
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 17
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 21
Ukupno % 80.95
Procenat prisustva karcinoma Novi Bečej
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 2
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 656
Ukupno % 0.30

Kancelarija za skrining raka