Lučani

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.02.2014

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Lučani
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1033
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3954
Ukupno % 26.13
Obuhvat Lučani
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 784
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 3954
Ukupno % 19.83
Odziv Lučani
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 784
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1033
Ukupno % 75.90
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Lučani
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 3
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 18
Ukupno % 16.67
Procenat prisustva karcinoma Lučani
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 784
Ukupno % 0.13

Kancelarija za skrining raka