Vlasotince sa Crnom Travom

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 20.12.2012

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Vlasotince sa Crnom Travom
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1245
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 5550
Ukupno % 22.43
Obuhvat Vlasotince sa Crnom Travom
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 439
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 5550
Ukupno % 7.91
Odziv Vlasotince sa Crnom Travom
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 439
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 1245
Ukupno % 35.26
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Vlasotince sa Crnom Travom
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 4
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 39
Ukupno % 10.26
Procenat prisustva karcinoma Vlasotince sa Crnom Travom
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 1
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 439
Ukupno % 0.23

Kancelarija za skrining raka