Bačka Topola

Rezultati skrininga karcinoma raka debelog creva za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

Dom zdravlja uključen u skrining program: 01.03.2016

Ciklus skrininga: 2016

Pokrivenost pozivima Bačka Topola
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 5428
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 6333
Ukupno % 85.71
Obuhvat Bačka Topola
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 999
Ukupan broj registrovanih osiguranika i ostalih građana u ciljnoj grupi (od 50-74 godina) 6333
Ukupno % 15.77
Odziv Bačka Topola
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 999
Broj osiguranika i ostalih građana iz ciljne grupe, koji su pozvani da učestvuju u skriningu 5428
Ukupno % 18.40
Procenat osoba sa pozitivnim FOBT koji su uradili kolonoskopiju Bačka Topola
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je urađena kolonoskopija 60
Broj osiguranika i ostalih građana kojima je FOBT pozitivan 121
Ukupno % 49.59
Procenat prisustva karcinoma Bačka Topola
Broj osiguranika i ostalih građana sa patohistološki potvrđenim karcinomom 0
Broj osiguranika i ostalih građana koji su u DZ dostavili FOBT 999
Ukupno % 0.00

Kancelarija za skrining raka